Våre verdier

Trivsel og Verdier for oss i Svelvik Produkter A/S

Tillit og toleranse skaper trygghet og individuell vekst

Hva er viktig for deg for at du skal trives på jobb?

1. Det er viktig å møte blide og hyggelige mennesker på jobb
2. Det er viktig å vise respekt for hverandre og hverandres
ulikheter
3. Humor :-), det er lov å le!

Hva kan du gjøre for at det skal bli slik?

1. Jeg må være blid og hyggelig og hilse på de andre om
morgenen.
2. Være slik jeg ønsker andre skal være mot meg.
3. Akseptere de andre med sine ressurser og behov.

Hva må arbeidskolleger gjøre?

1. Være blide, hyggelige og hilse og si; God morgen når vi kommer på jobb.

2. Respektere meg for den jeg er.
3. Fokusere på de gode og positive sakene.

Hva må ledelsen gjøre?

1. Ledelsen må informere, kommunisere, og være mer synlige
inne i bedriften
2. Ledelsen bør gi positive tilbakemeldinger for utført arbeid.
3. Det er viktig å benytte oppslagstavler for å informere om besøk o.l., og arrangere hyppige allmøter

Hvordan skal vi bygge et sosialt miljø?

1. Fortsette med de sosiale arrangementene vi har i dag.
2. Vi må alle gå i oss selv og vurdere hva vi kan bidra med,
og ikke kritisere andre.
3. Benytte spiserommet til flere sosiale arrangement og
vaffeldager.

Verdidokumentet er utarbeidet i samarbeid med VTA ansatte i bedriften.