Strategi


Verdigrunnlaget til Svelvik Produkter AS

Vi skal sikre vekst og utvikling for

· Alle våre tiltaksdeltakere

· Personalgruppa

· Våre kunder

· Våre eiere


Tillit og toleranse skaper trygghet og individuell vekst.