Klagebehandling

PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV KLAGER

(Papir utgaven av klageskjema kan du finne i deltagerpermen din eller få utlevert av en av arbeidslederne/veilederne)

  • Som samarbeidspartner eller mottaker av tjenester ved Svelvik Produkter vil vi sikre at dine rettigheter og plikter spesielt med hensyn til likeverdig behandling, uavhenging av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, og seksuell legning blir ivaretatt.
  • Denne prosedyrebeskrivelse skal sikre at alle klager som mottas ved Svelvik Produkter skal håndteres hensiktsmessig og objektivt.
  • Prosedyren gjelder for alle klager. Det være fra brukere, ansatte, pårørende, eksterne arbeidgivere, produktkunder eller nav.

Prosess

Hva

Ansvar

Trinn 1

Alle klager skal registreres skriftlig av mottaker i register for mottatte klager. Statistikk skal være offentlig tilgjengelig

Klager

Svelvik Produkter

Trinn 2

Alle klager skal behandles på lavest mulig nivå i bedriften. Løses ikke klagen muntlig leverer du en skriftlig klage

Klager

Trinn 3

For å håndtere klagen profesjonelt ønsker vi at klagen beskrives i bedriftens klageskjema og leveres skriftlig. Klageskjema finner du på SP sine nettsider, eller ved henvendelse til administrasjonen

Klager

Svelvik Produkter

Trinn 4

Klagen vil bli registrert som egen sak

Svelvik Produkter

Trinn 5

Om nødvendig videresendes klagen til nærmeste overordnede

Svelvik Produkter

Trinn 6

Den som klager skal bli skriftlig orientert om videre behandling av klagen

Svelvik Produkter

Trinn 7

Den som klager skal få skriftlig begrunnet tilbakemelding om resultat

Svelvik Produkter