Svelvik Produkter AS er Equass - sertifisert!

" Vi har gleden av å videreføre den gode nyhet fra Guus van Beek, Executive Manager EQUASS, EPR, som bekrefter at Svelvik Produkter AS har blitt tildelt EQUASS Assurance sertifisering".

Å være Equass sertifisert innebærer at vi forplikter oss til å jobbe i tråd med gjeldene regelverk og kravspesifikasjoner for attføringsbedrifter. Våre arbeidsmetoder revideres av en ekstern sensor hvert annet år. Vi er sertifisert til juni 2018.
Inn på Tunet - arbeidspraksis på gårdsbruk
Dette er et samarbeid mellom Grytebakke gård i Sande og Svelvik produkter.
Tiltaket har fokus på aldersgruppen 19 - 26 år, og aktivitetene bygger på gårdens og bondens ressurser. Her er det stell av dyr og planter, skogsdrift, pleie av kulturlandskap, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse, snekring, husflid, baking og matlaging.
Bygdeutviklingsprisen 2013 på 50 000 kroner ble tildelt Aslaug Bonden ved Grytebakke gård. Det er Innovasjon Norge Buskerud Vestfold som står bak prisutdelingen.
Du kan lese om det her: Pris til Grytebakke-Sande Avis