ADMINISTRASJON

Gunnar Helgerud
Daglig leder
Tlf: 916 51 899
Tor Harald Skjærsvold
Attføringsansvarlig/nestleder/veileder
Tlf: 916 51 897

AFT

Arbeidsforberedende trening

Ellen G. Jenserud
Koordinator/veileder
Tlf: 957 23 730


Anita Hovde
Veileder AFT og Inn på tunet
Tlf: 954 31 510


Svein Undrum
Veileder/tillitsvalgt
Tlf: 916 51 896

Vibeke Tetlie
Veileder
Tlf: 48385410

VTA

Varig tilrettelagt arbeid

Anita Erlandsen Engen
Avdelingsleder, produksjon
Tlf: 958 39 190


Endre Howden
Arbeidsleder
Tlf: 916 51 894


Thomas Haugland
Arbeidsleder
Tlf: 468 28 411

Gunn Beate Reinton Rulnes
Arbeidsleder
Tlf: 91651895